ආදරනීය පහන් කනුවට පුංචි නෞකාව ලියමි...

නුඹ..
ඇයි වුනේ මට පහන් කනුවක්
නොවී මා අත ‍රැදෙන හබලක්,

මග කියූ මුත් පලක් වේවිද
හබල නැති කල කාගෙ සරණද?
ලඟට එන්නට මග බලමි මම,
නමුදු නුඹ සත් ගව් දුරයි මට,.

නුඹේ එලියෙන් දිනමි සමුදුර
රළ පෙලින් පෙල නැගෙයි සැඩ ලෙස
පැයෙන් පැයෙන් නුඹ දුරස් වෙයි මට,
නුඹත් ඇයි අද එලිය සඟවන,.

සරණ නුඹමයි සෙනෙහෙ ඔබටයි,
නමුදු නුඹ මා නොදු‍ටු ලෙස වෙයි,
නුඹෙ දෙසටම දෙනෙත් දිව යයි,
සමුගනිමි මම දෙනෙත බොඳවෙයි,..

,

CONVERSATION

4 ක් වැහි බිදු පැවසුවේය මේසේ :

 1. පහන් කණුව හමදාටම ඒ පුංචි නෞකාවට ආලෝකය දේවි මග නොවැරදි ගමන් යන්න.

  ReplyDelete
 2. හ්ම්ම්.. ඔව් අයියා, මාත් එහෙම හිතනවා..

  ReplyDelete
 3. මග වැරදුනු මගේ ජීවිතේ පහන කණුවක් වී ඔබ කවදා එවිදෝ....

  ReplyDelete
 4. මඟ බලාගෙන ඉන්න නංගෝ,. එයා ඒවි,.:)

  ReplyDelete

Back
to top