හිස් අහස

                                                 
එදා....
සිත් අහස....


අද.....
හිස් අහස....ලියන්න උවමනාව තිබුනත් අද කිසිම දෙයක් හිතට එන්නේ නෑ, ඒත් නොලියා ඉන්නත් බෑ, ඒකයි හිතේ තියෙන හිස් බව මකා ගන්න මේ වගේ අදහසක් දැම්මේ.


CONVERSATION

11 ක් වැහි බිදු පැවසුවේය මේසේ :

 1. oh my god. තවත් හිස් අහසක් ද?

  ReplyDelete
 2. හ්ම්ම්.. කව්දෝ වලාකුලු හොරාගත්ත නිසා හිස් වුන අහසක්...

  ReplyDelete
 3. දයාබර සහො........
  කෙදිනක වත් නොසිතන්න
  සිත් අහස හිස් අහසක්ය කියා
  පතමු අප සැම එක්ව
  ඔබේ සිත් අහසට
  තවත් සිත් වල සිතුවිලි එක්ව
  සිත් අහසක්ම වෙන්නටැයි කියා

  ReplyDelete
 4. ස්තුතියි චතු..
  සිත් අහස මම කවදාවත් හිස් අහසක් කරගන්නේ නෑ, මම කලිනුත් කිව්ව වගෙ සිත් අහසෙ ඉගිල්ලෙන සියොතුන් ඉන්නකන් සිත් අහස හිස් වෙන්නේ නෑ..

  ReplyDelete
 5. හිස් අහසක තියෙන ගැඹුර ඔය පිරුන අහසවල් වල නෑ...

  ReplyDelete
 6. හ්ම්ම් ඔව්.. හිස් අහසක තියෙන පිරුන බවත් වෙන අහසක නෑ..

  ReplyDelete
 7. ඇයි සිත් අහස හිස් අහස උනේ ?

  ReplyDelete
 8. ආහ් පස්සේ නේ තේරුනේ. හිස් වෙන්නේ පිරෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයත් පිරවීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නේ.

  ReplyDelete
 9. හ්ම්ම්ම්.. ඔව් අයියා.. ඒත් කවදාවත් පිරවීමක් වෙන්නේ නෑ...

  ReplyDelete
 10. හිස් අහසට
  රිදී වලාවක් මෙන්
  ඔබේ ලෝකයට
  පෑයූ සද...
  එලිය කරයි සැමදා..
  හිස් අහස ඔබේ...

  ReplyDelete
 11. ස්තූතියි නංගියො,.. :)

  ReplyDelete

Back
to top