වසමි දොරගුලු හදේ

දොරගුලු හැර තිබූ
මගේ හිත් ගිමන් හලට,.
ගොඩ වැදුනි බොහෝ දෙන..
නතර වුනි ගිමන් හැර,
අගුලු නොදැමු බැවින්
පැමිනි අය යන කලට,
බිඳ දමා ගොසින් මගෙ
සුන්දරම සිත් මලද,.
යලිත් නො අරිමි අගුලු
වසා දමනෙමි දොරත්,
තවත් යන්නට කෙනෙක්
හිදී නම් යනු සැනෙන්,
අදින් පසු කිසිවෙකුත්
නාවාට නැත දුකක්,..
අගුලු දැමු යතුර මං
විසි කලා ගඟට දැන්,..

CONVERSATION

3 ක් වැහි බිදු පැවසුවේය මේසේ :

  1. අපරාදේ !!!
    එතකොට කොහොමද සදාකාලිකව ලැඟුම් ගන්න එන කෙනා හිත ඇතුලට එන්නේ.

    ReplyDelete
  2. සදාකාලිකවම ඉන්න එන කෙනාට උවමනාව තියෙනවා නම් එයා ඒ අගුල කඩාගෙන හරි ඇතුලට එනවා අයියේ.. :)

    ReplyDelete

Back
to top